Choď na obsah Choď na menu
 


Vzdelávacie projekty

HUTI Group prispieva k rozvoju spoločnosti a zlepšuje kvalitu života ľudí. Hlavným dlhodobým vzdelávacím projektom je študentský výmenný program pre českých, slovenských a vietnamských študentov.

V spolupráci s Paneurópskou vysokou školou, Corvinus University of Budapest, Univerzitou Tomáše Baťu v Zlíne a Ton Duc Thang University v Ho Chi Minhovom meste, každoročne umožňujeme nadaným študentom z Vietnamu získať kvalitné európské vzdelanie v Česku a Maďarsku.

Jedna z popredných spoluprác v rámci vzdelávacích aktivít našej spoločnosti je spolupráca s Paneurópskou vysokou školou sídliacou v Bratislave, na ktorej generálny riaditeľ HUTI Group MSc. Nguyen Hung Phuoc aktívne prednáša a spolupracuje so študentmi na projektoch, ktoré majú za úlohu preniesť získané teoretické poznatky do praxe. Vďaka aktívnej spolupráci poskytujeme študentom možnosť absolvovania praktickej stáže v našej spoločnosti, vďaka ktorým sa nepochybne zvyšujú ich šance uplatniť sa na trhu práce. Vďaka priateľskej atmosfére na pracovisku študenti získavajú nielen tzv. soft skills, dnes už nevyhnutné pre mladých ľudí hľadajúcich uplatnenie, ale získavajú aj medzikultúrnu spôsobilosť a nenahraditeľnú skúsenosť do svojho ďalšieho kariérneho života. 

Corvinus University of Budapest je prestížna univerzita v maďarskej Budapešti.  Ponúka vzdelanie v niekoľkých disciplínach, prevažne v oblasti ekonómie a managementu. Ekonomická fakulta je každoročne umiestnená na popredných miestach v rebríčku top 50 Masters Financial Times.

Univerzita Tomáše Bati v Zlíne je moderná univerzita nesúca meno po svetoznámom podnikateľovi Tomášovi Baťovi. Dynamicky rozvíjajúca sa vysoká škola poskytuje širokú ponuku štúdia humanitných, prírodných, prírodovedných, technických i umeleckých oborov na šiestich fakultách. 

Ton Duc Thang University v Ho Chi Minhovom meste je moderná a rýchlo rastúca univerzita. Od svojho založenia v roku 1997 neustále flexibilne reaguje na potreby študentov. Podľa toho prispôsobuje odbory aj študijné programy, aby umožnilo svojim študentom poskytnúť čo najlepšie podmienky na vzdelávanie. V spolupráci s Ton Duc Thang University sme schopní umožniť nadaným študentom získavať kvalitné europske vzdelanie.

Vzdelanie vnímame ako najstabilnejšia investíciu do budúcnosti.  Európsky systém vzdelávania považujeme za jeden z najkvalitnejších na svete, preto chceme pomáhať nádejným mladým ľuďom hľadajúcim akademickú skúsenosť, ktorá ich intelektuálne obohatí a pomôže im k dosiahnutiu čo najlepšieho vzdelaniu. Sme pre tu pre študentov, ktorí chcú zo svojho zahraničného štúdia vyťažiť viac než len jazykové zdokonalenie a kultúrnu výmenu – sme tu pre tých, ktorí štúdiom skutočne chcú niečo dosiahnuť a majú v pláne vyťažiť zo svojich univerzitných skúseností  maximum.

 

Externé odkazy: www.utb.cz/fame/o-fakulte/fame-navstivily-dekanky-z-partnerskych-fakult-z-vietnamu