Jdi na obsah Jdi na menu
 


THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP LONDON 03.2008

I.Hiện trạng các DNVK-EU. :
-Các DNVN o Đôngâu hoạt động còn nhỏ lẻ
-các DNVK Tây âu chưa đủ độ lớn.
-Sự đoàn kết với nhau chưa cao.
-Đang lam cầu nối cho các DNVN trong nước vói DN sở tại.
-Nhiều DN đang cố vươn lên tầm cao hơn.
Chúng ta cần phải có một nghiên cưú cụ thể về sức mạnh và uy tín lớn mạnh….

II.Củng cố tổ chức của Hiệp hội: 
-Thành lập Hiệp hội DNVK-EU.Nòng cốt là các nước có cộng đồng DN mạnh: Tây âu: Anh-Pháp- Đức
    Trung âu:Tiệp(Sec va Slovakia)-Balan-Hungary
    Đông âu: Ukrajna-Rumany-Bulgary
Các cộng đồng nhỏ như Thuysy,Halan,Tâybannha,Y…Sẽ phát triển dần.
-Đặt chế độ chủ tịch luân phiên,nhung phải co một trung tâm chính.
-Chọn trung tâm của Hiệp hội-Đề nghị chọn Praha.

III.Tăng cường hoạt động:
-Thành lâp trang Web của Hiệp hội.Thường xuyên thông tin những hoạt động của các doanh nghiệp và các thông báo.
-Lựa chọn một tạp chí liên kết để ra tạp chí tiếng nói của H.Hội DN-Dề nghị tạp chí TRI THỨC VIỆT xuất bản tại London(có bán tại VN).
-Tổ chức các chương trình giao lưu hàng năm nhân dịp ngày 13.10 luân phiên ở các nước. Đã tổ chức tại Praha,Balan và sắp tới tại Pháp…
-Tổ chức các sinh hoạt chuyên đề ví dụ đợt Thuỵ sỹ,Bulgary …vừa qua.
-Tìm cách tạo nguồn tài chính để tổ chức cho các hoạt động chung va hoạt động chuyên đề…
-Tích cực liên lạc với các DN trong nước để làm cầu nối DNVN với DN sở tại tìm những cơ hội đầu tư tại VN và tại EU.Ví dụ DN SK và Séc đã làm cầu nối cho các trường DH,Tập đoàn,…của VN sang Tiệp và ngược lại. 
-Liên hệ chặt chẽ với thương vụ VN tại các nước,ví dụ tai SK, phụ trách TVVN tại Wiên là chủ tịch danh dự Hội DNVN-SK.


Bratislava,ngày 3.3.2008.
Nguyễn Đồng Hải,Phó chủ tịch Hội DNVN-SK